Accounting - Financiële administratie

Soetens Finance werkt nauw samen met diverse accountants kantoren.

Soetens Finance biedt u een uitstekend pakket aan dienstverlening voor u als ondernemer. U kunt er voor kiezen de administratie zelf te voeren of in zijn geheel uit te besteden. Door de hoge mate van kwaliteit en aandacht bent u verzekerd van een succesvolle samenwerking tegen een gunstige tariefstelling. Wij zijn voortdurend bezig om innovatief in te spelen op de steeds veranderende fiscale- en sociale wetgeving.

Wij kunnen voor u de volgende diensten verrichten:

1. Begeleiding van starters, ZZP (zelfstandige zonder personeel)
2. Verzorgen van uw financiële administratie
3. Samenstellen van de jaarrekening
4. Bedrijfseconomische vraagstukken en advisering
5. Management informatie

 

Begeleiding van starters, ZZP (zelfstandige zonder personeel).

Soetens Finance helpt starters in het MKB op weg bij het opzetten van een kansrijke onderneming. Begeleiding van plan tot uitvoering. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang. Niet alleen om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om inzicht te verschaffen in uw eigen bedrijfsvoering.

Als u uw onderneming bent gestart is het van belang om meteen een goede administratie op te zetten, zelfs als uw onderneming nog niet eens feitelijk van start is gegaan. Op deze wijze heeft u snel de beschikking over de cijfers en resultaten van uw onderneming en dus inzicht in uw kosten, omzetten en winst. Uw administratie vormt tevens de basis voor alle belastingaangiften.

Wij kunnen u behulpzaam zijn met:

- Het opstellen van een ondernemersplan
- Het begeleiden, adviseren van kredietaanvragen
- Het opzetten van uw eigen administratie
- De weg vinden naar de juiste instanties

Verzorgen van uw financiële administratie.

Iedere ondernemer in Nederland heeft de wettelijke verplichting een financiële administratie bij te houden afgestemd op de aard van uw bedrijf. Deze financiële administratie dient als grondslag voor het verstrekken van interne en externe informatiebehoeftes.
Deze gegevens levert u eens per maand of kwartaal aan. De mutaties worden vervolgens met onze financiële software ingeboekt in uw administratie. Na verwerking van uw administratie kunnen wij u in de loop van het jaar rapportages verstrekken zoals bijv. tussentijdse balans en winst- en verliesrekening, openstaande posten debiteuren of crediteuren.


Samenstellen van de jaarrekening.

Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarrekening opgesteld met daarin de winst- en verliesrekening van uw onderneming, welk een inzicht geeft in de bruto marge, kosten en resultaat. Tevens bevat de jaarrekening een balans, een overzicht van alle bezittingen en schulden van uw onderneming.

De jaarrekening vormt de basis voor de aangifte inkomstenbelasting indien u een eenmanszaak of VOF of maatschap hebt, dan wel voor de aangifte vennootschapsbelasting indien u een BV heeft.

 

Bedrijfseconomische vraagstukken en advisering.

Soetens Finance werkt samen met diverse accountantskantoren voor bedrijfseconomische vraagstukken, advisering en overige accountantswerkzaamheden.

Onze dienstverlening houdt niet op bij het verzorgen van uw administratie. Uw administratie is een hulpmiddel om gerichte beleidsbeslissingen te nemen omtrent bijvoorbeeld investeringen, personeel, huisvesting, productie, marketing enz. Als kantoor denken wij met u mee en proberen u hierin te begeleiden zodat uw onderneming succesvol blijft. Wij geven zowel bedrijfseconomische als fiscale adviezen.

Soetens Finance kan u ook in die gevallen bijstaan met deskundig advies.
Financieel beheer valt of staat met een effectieve en efficiënte administratieve bedrijfsvoering.


Wij kunnen u behulpzaam zijn met:


- Kostprijscalculatie
- Sparring partner bij veranderen in uw onderneming
- Bemiddeling bij bedrijfsovername
- Risico-inventarisaties
- Conflictbemiddeling
- Herstart na faillissement
- Aanboren van nieuwe financieringsbronnen
- Fraude onderzoek
- Advisering bij bedrijfsbeëindiging
- Budgettering
- Quick scan van de administratieve processen

Management informatie.

Financieel beheer vraagt veel van ondernemers in het MKB. Vaak gaat kostbare (vrije) tijd verloren met belastingtechnische zaken die met de veranderende belastingwetgeving het er niet makkelijker op maken.

Soetens Finance neemt deze last van uw schouders en biedt deskundigheid bij onder meer:

- Opzetten / reorganiseren van financieel beleid
- Voorbereiden / uitvoeren van financiële rapportages
- Balansoverzichten
- Opgaven belastingdienst
- Bedrijfsspecifieke management informatie
- Analyse van informatiestromen
- Budgetbewaking
- Financieringsplan
- Financiële planning