Salarisadministratie

Voor al uw belastingzaken staan wij graag voor u klaar.

Met personeel werken brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Loonstroken, aanmelding bij verschillende instanties, ziekte, wet poortwachter enzovoort. De wettelijke eisen die de bedrijfsverenigingen en de fiscus aan het voeren van een salarisadministratie stellen worden steeds complexer. Dit is veelal een ondoorzichtige en tijdrovende aangelegenheid.

De salarisverwerking uit handen geven, geeft duidelijkheid, rust en kwaliteit. Wij hebben er bewust voor gekozen hier een professionele partner voor te zoeken.

In overleg met u, brengen wij u in contact met een gespecialiseerd salarisbureau die voor u de volledige salarisverwerking verzorgt. Soetens Finance bemiddelt en begeleidt u om de salarisadministratie bij een goed gerenommeerd bedrijf onder te brengen. 

Salarisadministratie is een specialisme. Vanzelfsprekend kunnen wij voor u vooraf een uitgebreide offerte aanvragen.

Zij kunnen u ondersteunen op onder andere de volgende gebieden:

- Periodieke verwerking van mutaties
- Aanmelding en afmelding bij bedrijfsverenigingen en belastingdienst
- Jaaropgave voor werknemers en instanties
- Aangifte loon belasting
- Verzorgen van ziek- en herstelmeldingen
- Controle en advies op afdrachtverminderingen en loonkosten subsidies

Verder kunnen wij u adviseren bij het toepassen van de CAO en het opstellen van arbeidsovereenkomsten.